• Ivan Neumann, Obrazy a kresby, katalog výstavy (Jiří Načeradský, Petr Pavlík, Václav Bláha), Okresní kulturní středisko, Liberec, 1980
 • Marie A. Černá Člověk, katalog výstav Člověk a Člověk a prostor, Městské kulturní středisko, Dobříš, 1980
 • Ivan Neumann, Obrazy, katalog výstavy Obrazy, obrazy…, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary 1981
 • Marie A. Černá, Kresba, grafika, katalog výstavy v Muzeu A. Jiráska a M. Alše, Praha 1981
 • Roman Prahl, Táborské setkání, katalog výstavy v Bechyňské bráně, Tábor, 1981
 • Alena Potůčková, Obrazy a sochy, katalog výstavy, Obvodní kulturní dům Gong, Praha 1983
 • Jiří Kotalík, Česká krajina, katalog výstavy, Praha 1983
 • Kolektiv autorů, Prostor, architektura, výtvarné umění, Ostrava 1983
 • Vlastimil Tetiva, Figurální téma v současné kresbě a grafice, katalog výstavy, Malá scéna Domu kultury ROH České Budějovice, 1984
 • Kolektiv autorů, Šedá cihla, samizdat, 1985
 • Vlastimil Tetiva, Česká kresba 20. století, katalog výstavy, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou, 1986
 • Ivan Neumann, Václav Bláha Obrazy, kresby, text katalogu, Malá galerie Čs. spisovatele v Brně, Brno 1986
 • Ivan Neumann, Václav Bláha, Obrazy – kresby, leták výstavy, Junior klub Na Chmelnici, Praha 1987
 • Jiří Beránek, Kurt Gebauer, Ivan Neumann, Pavel Ondračka, 12/15, Pozdě, ale přece, katalog výstavy, zámecká jízdárna Koloděje, 1988
 • Marie Judlová, Střední věk, katalog výstavy, Galerie hlavního města Prahy, Praha 1989
 • Petr Nedoma, Martin Angerer, Inoffiziell, katalog výstavy, Museum der Stadt Regensburg, Regensburg 1990
 • Ajojahdin kestäneiden tshekkien näyttely, Helsingen Sanomat, 13. 12. 1990, Helsinky 1990
 • Helen A. Harrison, Linking Czech Historical Eras, The New York Times, 20. 1. 1991, str. 14, New York 1991
 • Alena Potůčková, ….a po deseti letech….,  katalog výstavy Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary 1991
 • Pavel Ondračka, Zdenko Pavelka, …a po deseti letech, rozhovor s Vladimírem Novákem, Václavem Bláhou, Petrem Pavlíkem, Michaelem Rittsteinem a Ivanem Neumannem, Tvorba, č. 10, 6. 3. 1991, str. 4-5, Praha 1991
 • Ivan Neumann, 12/15 Pozdě, ale přece, Český globus, katalog výstavy, Národní galerie v Praze, Praha 1991
 • Ivan Neumann, Petr Řehoř, Pauliina Pasanen, Leo Bessonoff, Tšekkiläistä nykytaidetta, 70-luvun taipumattomat  katalog výstavy, Kaupungin helsinkin taidemuseo, Helsinky 1991
 • Jiří Šetlík, Šedá cihla, katalog výstavy, Galerie Klatovy/Klenová, Klatovy 1991
 • Petr Nedoma, Václav Bláha, katalog výstavy, Galerie Jaroslava Krále, Dům umění města Brna, Brno, 1992
 • Jiří Tichý, Výtvarné sympozium Barok a dnešek, Co dnes ukrývá litoměřický kostel zvěstování p. Marie, Prostor, 27. 8. 1992, str. 10, Praha 1992
 • Alena Potůčková, Ivan Neumann, Česká spojka. O generaci sedmdesátých let, katalog výstavy Záznam nejrozmanitějších faktorů, Rada státních galerií ČR, Jízdárna Pražského hradu, Praha 1994
 • Josef Hlaváček, Václav Bláha, katalog výstavy Galerie 60/70, Praha 1995
 • Susannah Rosenstock, Václav Bláha, Galerie 60/70, Prognosis Review, 26. 1. 1995, Praha 1995
 • Eva Neumannová, Kresba nebo obraz?,  katalog výstavy, Národní galerie v Praze, Praha 1995
 • Nová encyklopedie českého výtvarného umění, II. díl, str. 73, Academia, Praha 1995
 • Alena Potůčková, Ivan Neumann, Umění zastaveného času, Česká výtvarná scéna 1969–1985, katalog výstavy, České muzeum výtvarných umění v Praze, Praha 1996
 • Ivan Neumann, Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, katalog výstavy Špét ábr doch, Niederösterreichisches Landesmuzeum, Vídeň 1996
 • Ivan Neumann, Václav Bláha, Záznam, katalog výstavy, Galerie Nová síň, Praha 1996–1997
 • Karel Oujezdský, Záznamy, rozhovor s Václavem Bláhou, Ateliér roč. 10, č. 3, str. 5, Praha 1997
 • V.S., Der Mensch hinter Gittern, Die Prager Galerie „Via-Art“ stellt sich im Tschechischen Zentrum vor, Die Welt, 11. 4. 1997, Berlín 1997
 • Ivan Neumann, Podivné figury, Zastižen, katalog výstavy Zastižen, České muzeum výtvarných umění v Praze, Praha 1997
 • Jaroslav Vanča, Souznění v románském podzemí, Ateliér roč. 10, č. 7, str. 4, Praha 1997
 • Ivan Neumann, Václav Bláha: Zastižen – Pavel Kraus: Zbytky budoucnosti, Ateliér roč. 10, č. 7, str. 4, Praha 1997
 • Slovník výtvarných umělců, str. 171, Chagall, Ostrava, 1997
 • Josef Hlaváček, Vzkazy aneb bláhové počínání, Ivan Neumann, Figura, prostor, energie, Petr Nedoma, Okraj horizontu, katalog výstavy Vzkazy, výstavní síň Mánes, Praha 1999
 • Jiří Hůla, Malíř Bláha vysílá ve svých obrazech zoufalé vzkazy, Lidové noviny, 11. 1. 1999, str. 11, Praha 1999
 • Ivan Neumann, Václav Bláha „…a nebo tak“, Ateliér roč. 12, č. 2, str. 4, Praha 1999
 • Zdeněk Freisleben, Václav Bláha, Vzkazy, Listy S.V.U. Mánes, roč. 3, č. 4, Praha 1999
 • Jiří Fiala, Bytí pobytu, Vesmír, roč. 78, č. 2, str. 118, Praha 1999
 • Richard Drury, Ivan Neumann, 6 +1, katalog výstavy, Schick Gallery, Skidmore College, Saratoga Springs 1999
 • William Jaeger, Window on the brooding art world, Albany Times Union, 27. 7. 1999, Albany 1999
 • David Ebony, 12/15 in “6+1”: Better Late Than Never, Art in America, duben 2000, str. 94-95, New York 2000
 • Es Könnte das Ereignis des Jahres werden, Kötztinger Zeitung, 8. 3. 2001, str. 24, Bad Kötzting 2001
 • Helena Fenclová, Setkání na křižovatce mezi Západem a Východem, Pražský deník, 21. 3. 2001
 • Richard Drury, Radan Wagner, Typický obraz, Česká malba na počátku 21. století,
 • katalog výstavy, výstavní síň Mánes, Praha 2002
 • Alena Potůčková, Exprese, katalog výstavy Exprese, České muzeum výtvarných umění v Praze, Praha 2005
 • Jiří Machalický, Hot doks, Richard Drury, Poznámky k dílu Václava Bláhy „Potůček mého mládí“, katalog výstavy, Galerie Montanelli, Praha 2005
 • Sylvie Petráková, Bláhovy záznamy všednosti, Lidové noviny, 10. 6. 2005, str. 20, Praha 2005
 • Radan Wagner a kol., České ateliéry, Praha 2005
 • Marta Švagrová, Češi vystavují v Berlíně, Lidové noviny, příloha Kulturní premiéry, 29. 9. 2005, str. V, Praha 2005
 • Radan Wagner, Jak je na tom 12/15, rozhovor s Václavem Bláhou a členy 12/15, Revue Art, roč. 3, č. 3, str. 2-3, Praha 2006
 • Radan Wagner, Vzkaz, rozhovor s Václavem Bláhou, Revue Art, roč. 3, č 3, str. 32-35, Praha 2006
 • Rolf Thym, Eschlkamer Grenzerfahrungen, Süddeutsche Zeitung č. 81, 7. 4. 2007, str. 52, Mnichov 2007
 • Vlastimil Tetiva, České umění XX. století, katalog výstavy, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou 2007
 • Marie Klimešová, Od nové figurace k nové expresi a grotesce, 12/15, in: Dějiny českého výtvarného umění VI/2 1958 – 2000, Academia Praha 2007
 • Jiří Olič, Někde něco, někde nic, katalog výstavy Nechci v kleci, české a slovenské umění 1970 – 1989, Muzeum umění v Olomouci, Olomouc 2008
 • Jiří Machalický, Václav Bláha, katalog výstavy Stopy ohně, Galerie výtvarného umění, Ostrava 2009
 • Richard Drury, Václav Bláha, Neonový chodec, katalog výstavy, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí 2009
 • Richard Drury, Václav Bláha, Příběhy, katalog výstavy, klášterní kostel S. Antonína Paduánského, Sokolov 2010
 • Richard Drury, Příběhy, katalog výstavy, Galerie Via Art, Praha 2012
 • Karel Oujezdský, rozhovor s Václavem Bláhou k výstavě Příběhy v galerii Via Art 3. 10. 2012, Čs. rozhlas, Vltava, Praha 2012
 • Karel Oujezdský, rozhovor s Radanem Wagnerem a Václavem Bláhou k výstavě Průběžný stav… v galerii U Prstenu, 20. 12. 2012, Čs. rozhlas, Vltava, Praha 2012
 • Ivan Neumann  Most 81/82 in: Jiří Sozanský, Zóna, Praha 2013
 • Karel Oujezdský, rozhovor s Václavem Bláhou k výstavě Zpět a tam v Galerii 1. patro, 13. 12. 2013, Čs. rozhlas, Vltava, Praha 2013
 • Ivan Neumann, Václav Bláha, revue Prostor Zlín, roč. 20, č. 3, str. 10-13, Zlín 2013
 • Richard Drury a kol., Stavy mysli / Za obrazem, katalog stálé expozice, GASK – Galerie Středočeského kraje, Praha 2014
 • Ivan Neumann, 50 let, Ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová, katalog výstavy 50, Klatovy 2014
 • Ondřej Čech, Divnej ročník, katalog výstavy výsledků 21. ročníku Mikulovského výtvarného symposia „dílna“, Mikulov 2014
 • Jiří Hůla a kol., Cesty mohou být rozličné, katalog výstavy, Národní technická knihovna, Praha 2015
 • Karel Oujezdský, rozhovor s Dr. Dadjou Altenburg-Kohl a Václavem Bláhou k výstavě v Museu Montanelli, 15. 9. 2016, Čs. rozhlas, Vltava, Praha 2016
 • Ivan Neumann, Václav Bláha, Rezonance, katalog výstavy, výstavní síň Synagoga, Hranice 2017
 • Richard Drury a kol., Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence, katalog stálé expozice, GASK – Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora 2017
 • Ivan Neumann, 12/15 dnes, katalog výstavy, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové 2018